سفارش تبلیغ
صبا

درس 3و4 جغرافیا

درس  3 :  کشاورزی و دامپروری در ایران

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- مهم ‌ترین محصولات کشاورزی ایران که در بیشتر نواحی ایران کشت می‌شوند کدام ‌اند ؟

    الف) برنج ،  چای        ب) گندم ،  برنج         ج)  جو، برنج            د) گندم ،  جو

2- کشت گندم  و جو در ایران به چه صورتی است ؟

    الف)  فقط دیم                                      ب)  فقط آبی                        

      ج)  هر دو صورت دیم و آبی                 د)  بیشتر به صورت دیم

3- کدام گیاه  زیر به خاک حاصل ‌خیز و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد؟

    الف) گندم               ب) چای                ج) جو                    د) برنج

4- مهم ‌ترین ناحیه‌ی  تولید چای  در کشور ایران کدام استان زیر است ؟

    الف) گلستان           ب) مازندران              ج) گیلان                 د)  سمنان

5- محصولات صادراتی کشور ایران کدام‌اند ؟

    الف)  پسته، چای                    ب) خرما، پسته           

      ج) گندم، جو                        د) برنج، جو

6- دامپروری ،  کار اصلی کدام گروه از مردم ایران می‌باشد ؟

    الف)  روستاییان                               ب) برخی از شهرنشینان     

      ج)  برخی از کشاورزان                    د) عشایر 

7- محصول نیشکر در کدام استان ایران به دست می‌آید ؟

    الف) گلستان           ب) خوزستان           ج) گیلان                د) هرمزگان

8- محصول مخصوص استان کرمان، کدام مورد زیر است ؟

    الف) جو             ب) پنبه                  ج)  پسته                    د) گندم

9- کدام محصول زیر، بیشتر در نواحی گرمسیری ایران به دست می‌آید ؟

    الف)  جو                 ب) خرما                 ج) چغندرقند                   د) گندم

10- کدام محصول زیر ،  یک کشت آبی است ؟

    الف) گندم                 ب) جو              ج)  برنج                   د) هر سه مورد

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید :

1- ما انسان‌ها غذای خود را از ............ و ........... به دست می‌آوریم .

2- کشت گندم و جو به دو روش .......... و ........... صورت می‌گیرد .

3- استان ........... مهم ‌ترین ناحیه‌ی  تولید  چای  در کشور ایران است .

4- کار اصلی ایلات ایران  ...........  است .

5- ایلات و عشایر در فصل  زمستان  به .......... ( ....... )  کوچ می‌کنند .

 ج) به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- به نظر شما کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیستند ؟  چرا ؟  

 2-  استفاده از ابزار پیشرفته  و ماشین چه  تأثیری  بر تولید محصولات  کشاورزی  دارد ؟

3- در کشور ایران دامپروری به سه شکل رواج دارد ، آن ‌ها را نام ببرید .

4- چرا عشایر کوچ می‌کنند

درس 4 : انرژی نفت و گاز  

الف) پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1- مهم‌ترین منابع انرژی که سوخت نامیده می‌شوند ، کدام مورد زیر می‌باشد ؟

    الف) نفت  ،  گاز ،  زغال ‌سنگ                 ب) نفت ،  زغال ‌سنگ ،  بنزین             

    ج) نفت ،  گاز ،  بنزین                             د) نفت ،  بنزین ،  چوب

2- بیشتر منابع نفت ایران در کدام طرف ایران قرار دارد ؟

    الف) جنوب           ب) غرب             ج) جنوب شرقی            د) جنوب غربی

3- استان نفت‌خیز ایران، کدام استان زیر است ؟

    الف)  قم              ب) خوزستان                  ج)  ایلام                    د) بوشهر

4- در استان خراسان، کدام منطقه‌ی گازخیز زیر قرار دارد ؟

    الف) خانگیران              ب) خارک            ج) کنگان                    د) عسلویه

5- استانی که هم منابع نفت دارد و هم منابع گاز ، کدام مورد زیر است ؟

    الف) بوشهر            ب) خراسان                ج) خوزستان                  د) ایلام

ب) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

1- نفت ، گاز و بنزین از مهم ‌ترین منابع انرژی هستند و .......... نامیده می‌شوند .

2- کشور ایران از نظر داشتن منابع ........... و .......... در جهان اهمّیّت خاصّی دارد .

3- از مهم ‌ترین منابع گاز ایران، منابع پارس جنوبی  ( ...... ) در آب‌های ......  می‌باشد . .

ج)  به سؤال‌ها‌ی زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا باید در مصرف سوخت‌هایی مانند نفت و گاز صرفه ‌جویی  کنیم ؟

2- برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت ، چه پیشنهادهایی دارید ؟‌

3- نفت‌ خامی که در پالایشگاه‌ های  داخلی کشور تصفیه می‌شود ،  به چه مصارفی می‌رسد ؟

4- تعریفی ساده برای « سوخت »  بنویسید .

5-  مهم‌ ترین منابع  گازی ایران در کدام استان ‌ها قرار گرفته ‌اند